Logistyka – rozwiązania oszczędzające pieniądze

0
911

Koncepcja logistyki konwencjonalnej obejmuje wszystkie działania związane z zakupem, transportem, przeładunkiem i magazynowaniem towarów. Logistyka w powszechnym rozumieniu dotyczy w szczególności przepływu materiałów (surowców, produktów pośrednich i końcowych), ale obejmuje również zapewnianie firmom usług i informacji.

Obecnie rozwój elektronicznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpływa na wszystkie dziedziny życia. Oczywiście ma to znaczący wpływ na życie gospodarcze, w tym na logistykę. W rezultacie w dzisiejszych czasach można mówić o logistyce elektronicznej jako niezwykle perspektywicznej dziedzinie dalszego rozwoju.

Przy badaniu problemu logistyki elektronicznej należy przede wszystkim zastanowić się nad metodami tradycyjnie stosowanymi w powiązanych badaniach. Zasadniczo możliwe jest skorzystanie z zapytania telefonicznego, bezpośrednich wywiadów z firmami wdrażającymi logistykę elektroniczną w swojej działalności. Można również przeprowadzić wywiad z konsultantami ds. Zarządzania i dostawcami IT.

Oczywiście obecnie elektroniczne technologie informacyjne i komunikacyjne są szeroko stosowane w dziedzinie logistyki. Z reguły jest szeroko stosowany w transakcjach kupna i sprzedaży, a także w transakcjach typu follow-up. Należy zauważyć, że dostawcy usług logistycznych korzystają z logistyki elektronicznej w szerszym zakresie niż firmy działające w sektorze produkcji i handlu.

W obecnej sytuacji zalety logistyki elektronicznej są widoczne, ponieważ tworzy ona nowe modele operacyjne, które zapewniają firmie przewagę konkurencyjną w porównaniu do firm stosujących logistykę konwencjonalną. Pozwala także na rozwój efektywnego zarządzania większymi podmiotami i poprawianie informacji w ciągle zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Niemniej jednak należy podkreślić, że logistyka elektroniczna jest stosunkowo nową dziedziną i stawia pierwsze kroki we współczesnym biznesie. W takiej sytuacji pewne przeszkody i wyzwania stojące przed firmami wdrażającymi logistykę elektroniczną są zupełnie naturalne. Wśród tych przeszkód i wyzwań można wyróżnić: ograniczone zasoby finansowe na inwestycje, brak możliwości podmiotów sieciowych, brak standardów, wyzwania związane z integracją międzyfirmowych systemów informatycznych.

Jednak logistyka elektroniczna jest nadal dość popularna ze względu na perspektywę umiejętności przekształcania procesów biznesowych, ponieważ zapewnia możliwość wykorzystania technologii do wspierania procesów biznesowych.

Dlatego logistyka elektroniczna jest dziedziną bardzo perspektywiczną, która wymaga dalszych badań w celu zapewnienia lepszych możliwości jej właściwego wdrożenia i szerokiego zastosowania.